Maden

Demireller grup firmalarından Demireller Tarım Madencilik AŞ, 2001 yılında Ereğli/Konya merkezli olarak kurulmuştur. Madencilik faaliyetlerine, Mersin ve Karaman ili sınırları içinde bulunan Boksit madeni ile başlanılmıştır. Kısa sürede hem üretimden gelen hem de satınalma yoluyla yapılan faaliyetler sonucunda pazar lideri olunmuş ve her konuda yenilikçi ilkler yaşanmıştır. Yıllık 500 bin ton satış, Çin’e ilk ihracat, boksitin yeni kullanım alanlarının bulunması, yurtdışında boksit madenciliği vb., firmanın Türkiye’deki ilklerindendir. Sonrasında Muğla ve Eskişehir’de edinilen yeni boksit sahaları ile, kalite ve kapasite konularında iyileştirmelere gidilmiş ve daha fazla müşteri/ülkeye hitap edilebilmiştir.

Grubumuz, madencilik faaliyet konularını yeni firmaları kanalıyla 2011’de manyezit ve demir cevheri ile genişletmiştir. Mersin/Mut’da bulunan Manyezit sahasında üretilen yüksek kaliteli Manyezit ile Türkiye ve yurtdışında bulunan Sinter-Manyezit fabrikalarının ihtiyacı karşılanmaktadır. Halihazırda yıllık 80-100 bin ton üretim kapasitesine sahiptir.

Mut’da kurulması planlanan Sinter Manyezit üretecek fabrika projesinin de ön hazırlıklarına başlanmıştır. 2012 yılında başlayan manyetit demir cevheri üretimi, giderek artmakta olup, yıllık üretim kapasitesi 200 bin tona ulaşmıştır. Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’da bulunan 3 ayrı zenginleştirme tesisinde, konsantre manyetit üretimi yapılmakta ve hem yurtiçi hem de yurtdışına satışlar yapılmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin yanısıra, çimento fabrikaları için müteahhitlik hizmetleri vermek üzere ortaklıklar kurulmuştur. Grup firmalarımız, sektörde güvenilirliğini ve sürekliliğini ispat etmiş olup, oyun kurucu konumunda kalıcı izler bırakmaktadır.

18

Maden Ocağı

8000000

Ton Boksit Rezervi

1000000

Ton Manyetit Rezervi

Boksit Madeni

Boksit, alüminyum-demir oksit ve hidroksitlerden (böhmit, gibsit, diyaspor) gibi minerallerinden oluşmaktadır. Alüminyumsilikat içeren kayaların, tropikal koşullar altında yağmur suyunun filtrasyonu ve yıkamasıyla ikincil olarak konkresyonlar şeklinde oluşur. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve gri renklerde gözlenirler. Masif, olitik, pisolitik olabilirler.

Bilinen dünya boksit rezervleri yaklaşık 38 milyar tondur. Gine 8,6 milyar ton ile dünya rezervinin %23, Avustralya 7,9 milyar ton %21, Vietnam 5,4 milyar ton %14, Brezilya 5,4 milyar ton %7 ile en büyük rezervlerine sahiptir.

Türkiye’de ise bilinen boksit rezervleri MTA verilerine göre 68.910.000 tondur. Bu rakam dünya rezervlerinin binde 1,8’i gibi oldukça çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Dünyada çıkarılan boksitin %90’ı alüminyum üretiminde kullanılmaktadır ve boksit üretimi, alüminyum talebine paralel olarak artış göstermektedir. Dünya boksit üretimi 2015 yılı itibarı ile yılda 350 milyon tona ulaşmıştır.

Demireller Madencilik A.Ş. boksit sahalarımızda görünür rezerv 8 milyon ton, muhtemel rezerv 16 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.

Demireller Madencilik Kimyasal Analiz Laboratuarı 2010 senesinde faaliyete geçmiştir. 2011 senesinde XRF Kimyasal Analiz Cihazının sisteme dahil olmasıyla birlikte, demir başta olmak üzere çeşitli endüstriyel cevherlerin kimyasal analizleri yapılmaktadır.

Manyezit

Manyezit; formülü MgCO3 olup, teorik olarak bileşiminde % 52.3 CO2 , % 47.7 MgO ve çok az miktarda , Fe2O3 bulunan, sertliği Mohs skalasında 3.4-4.5 arasında, özgül ağırlığı 2.9-3.1 gr/cm³ olan mineraldir. Rengi beyaz, sarı veya gri ve kahverengi arasında değişir. Tabiatta Kriptokristalin (jel/amorf) ve Kristalen (iri kristalli) olmak üzere iki şekilde teşekkül eder. Sert ve kompleks bir mineral olup, serpantin veya benzeri kayaçların alterasyonu veya dolomitlerin kontakt metamorfizması sonucu teşekkül eder. Sedimanter oluşumlu manyezit yatakları da vardır.

Firmamiza ait manyezit muhtemel rezerv 5.000.0000 ton olarak tahmin edilmektedir.

Manyetit

Demireller Grup şirketlerinden DEMAD Madencilik 2010 yılından beri ülkemiz kömür lavvarlarının ihtiyacı olan manyetit demiri Kahramanmaraş Elbistan tesisinde üretmektedir. Manyetit demir kimyasal formülü Fe3O4 tür, kömür yıkama ve zenginleştirme tesislerinde ağır ortam oluşturma amacı ile kullanılmaktadır. Ağır ortam kömürü topraktan ayrıştırıp zenginleştirmektedir.

Elbistan da bulunan tesisimiz ileri teknoloji makina ekipmanlarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli manyetiti üretmektedir. Yıllık üretim kapasitemiz 30.000 tondur. Demad Madencilik kendi bünyesinde bulunan nakliye kamyonları vasıtasıyla ülkemizdeki en hızlı manyetit sevkiyatını yapmaktadır.